Τεχνοκαπιταλισμος

Ο Δρόμος είχε την δική του Δυστοπία!

By | Food for thought, Media texts, Patelis Policy Texts, politics of culture | No Comments

άμερες μέσα Ή έξω από τα σχολεία, ποιανού θα είναι, ποιος θα τις ελέγξει και με ποιον τρόπο; Παρακολουθούμε την περίτεχνη κατασκευή μιας δυστοπίας. Μπαίνει στα σπίτια μας μέσα από συζήτηση περί εφαρμογών τηλεδιάσκεψης στη διδασκαλία. Πρόκειται για τη δυστοπία…

Read More

Ο νέο-φιλελευθερισμός είναι αρρενωπός

By | cultural critisism, Food for thought | No Comments

Εφ Συν – 07-03-2018 Ο νέο-φιλελευθερισμός είναι αρρενωπός. Τόσο απλό. Παλιά, τον λέγαμε τεχνοκαπιταλισμό. Είκοσι χρόνια τώρα εργάζομαι στον χώρο της τεχνολογίας, είκοσι χρόνια στα οποία όλες οι γυναίκες του χώρου μας, χτίσαμε την άκρη μίας γέφυρας, για να βρούμε στην…

Read More

Τεχνοκαπιταλισμός, Eπιτάχυνση και η Δύση του Συλλογικού Νοήματος Νο 2

By | Academic, Food for thought | No Comments

Τεχνοκαπιταλισμός, Eπιτάχυνση και η Δύση του Συλλογικού Νοήματος Νο. 2 Ένθετα Υποτυπώσεις -Δημοσίευση: 12 Μαρτίου 2017, το υπόλοιπο ένθετο βρίσκεται εδω Ο νεοφιλελεύθερος καπιταλισμός επιταχύνει, αυτή είναι η δουλειά του. Δεν τον νοιάζουν οι ειδήσεις, δεν τον νοιάζει η άποψή…

Read More
JUST TAKE ME TO THE BLOG I JUST WANNA READ