Ρύθμιση

Ψηφιακή Πολιτική

By | Academic, Food for thought, Patelis Policy Texts | No Comments

Tο ψηφιακό επαναδιαμεσολαβεί την επικοινωνία, έχοντας δημιουργήσει πλέον υπερεθνικές μονοπολιακές δομές. Δεν συνιστά ένα ισόμορφο, τεχνολογικά ουδέτερο πλέγμα για την ανταλλαγή πληροφορίας και τη διασύνδεση κυρίαρχων ατόμων, αλλά ένα μεσοποιημένο χώρο, πάνω στον οποίο αντικατοπτρίζονται κοινωνικο-πολιτισμικές δομές και εξουσίες. Iδεολογικά…

Read More

Γιατί ρυθμίζουμε τα ΜΜΕ σε πέντε λεπτά!

By | freedom of speech, new media greece, Patelis Policy Texts | No Comments

Γιατί ρυθμίζουμε την λειτουργία των μέσων, και την αγορά τους? Ποία είναι η πολιτική βάση της ρύθμισης και μέσο ποιών εποπτικών οργάνων επιτινχανεται αυτή? Ρυθμίζουμε διαφορετικά το κάθε τομέα της βιομηχανίας της γνώσης και γιατί? Δύο κύρια παραδείγματα υπήρχαν πριν…

Read More
JUST TAKE ME TO THE BLOG I JUST WANNA READ