Ρύθμιση

shutterstock_126250382-1024x682

Το Έθνος στα Κοινωνικά Μέσα.

By | cultural critisism, Food for thought, Patelis Policy Texts, politics of culture | No Comments

Το Εθνος στα Κοινωνικά Μέσα Οι πλατφόρμες δεν καταλαβαίνουν από έθνη, δεν ξέρουν από πατριώτες, δημοκράτες ή μη, δε γράφουν ιστορία, δεν κάνουν προπαγάνδα. Έτσι έχουν φτιαχτεί, αντι-κρατικά, να λειτουργούν με το χαμηλότερο δυνατό κόστος, προσφέροντας απεδαφοποίηση σε Μακεδονομάχους και…

Read More

Ψηφιακή Πολιτική

By | Academic, Food for thought, Patelis Policy Texts | No Comments

Tο ψηφιακό επαναδιαμεσολαβεί την επικοινωνία, έχοντας δημιουργήσει πλέον υπερεθνικές μονοπολιακές δομές. Δεν συνιστά ένα ισόμορφο, τεχνολογικά ουδέτερο πλέγμα για την ανταλλαγή πληροφορίας και τη διασύνδεση κυρίαρχων ατόμων, αλλά ένα μεσοποιημένο χώρο, πάνω στον οποίο αντικατοπτρίζονται κοινωνικο-πολιτισμικές δομές και εξουσίες. Iδεολογικά…

Read More

Γιατί ρυθμίζουμε τα ΜΜΕ σε πέντε λεπτά!

By | freedom of speech, new media greece, Patelis Policy Texts | No Comments

Γιατί ρυθμίζουμε την λειτουργία των μέσων, και την αγορά τους? Ποία είναι η πολιτική βάση της ρύθμισης και μέσο ποιών εποπτικών οργάνων επιτινχανεται αυτή? Ρυθμίζουμε διαφορετικά το κάθε τομέα της βιομηχανίας της γνώσης και γιατί? Δύο κύρια παραδείγματα υπήρχαν πριν…

Read More
YOUR CUSTOMERS ARE GLOBAL INTRODUCE YOURSELF