Tο ψηφιακό επαναδιαμεσολαβεί την επικοινωνία, έχοντας δημιουργήσει πλέον υπερεθνικές μονοπολιακές δομές. Δεν συνιστά ένα ισόμορφο, τεχνολογικά ουδέτερο πλέγμα για την ανταλλαγή πληροφορίας και τη διασύνδεση κυρίαρχων ατόμων, αλλά ένα μεσοποιημένο χώρο, πάνω στον οποίο αντικατοπτρίζονται κοινωνικο-πολιτισμικές δομές και εξουσίες.


Iδεολογικά συνιστά την πραγμάτωση της ελευθερής αγοράς. Ότι είναι ψηφιακό, πολιτικά έχει ήδη ενδηθεί την δύναμη των πολλαπλών επιταχύνσεων του κεφαλαίου απειλόντας να επιταχύνει την απορύθμιση αγορών.


Το ψηφιακό πεδίο διαρθώθηκέ τις τελευταίες δύο δεκαετίες και είναι το παράδειγμα μέσα στο οποίο ρυθμίζονται πια ένα μεγάλο εύρος από βιομηχανίες, και τομείς σχετικοί με την παραγωγή γνώσης όλων των ειδών, μα και του εμπορίου. Το φάσμα στο οποιό αναφέρεται το παράδειγμα είναι τεράστιο και ποιοτικά μα και ποσοτικά.Το πεδίο που έχει προκύψει χαρακτηρίζεται από συγκέντρωση και μία εμμονή με την αυτορύθμιση. Αφορά την παγκοσμιοποίηση της ρύθμησης, σύγκλιση των μέσων καθώς και τον μειωμένο ρόλο του κράτους. Όλες οι πολιτικές, μα και το ψηφιακό πεδίο γενικότερα αποτελούν την ενσάρκωση νέο-φιλελευθέρων αιτημάτών για την διεύρηνση και διαθρωτική αλλάγη των τομέων επικοινωνίας, ΜΜΕ, τηλεπικοινωνίας, πληροφορικής παγκοσμίος.

Η ψηφιακή πολιτική είναι γενικά νεο-φιλευθερή με κύριο σκοπό την απορύθμιση βιομηχανίων, την συγκέντρωση ιδιωκτησίας και την συσσώρευση κεφαλαίου. Έχει γεννέτηρα τις Η.Π.Α. και την διακυβέρνηση των Κλίντον το 90 και σάρωσε την Ε.Ε. στο τέλος της δεκάετίας του 90 με την γιγάντια αναδιώρθωση των Διευθήνσεων της Ε.Ε. και το αίτημα για μία “κοινή ψηφιακή αγορά”. Το “ψηφιακό παραδειγμά” άρει μία κεντρική παραδόχή στην ρύθμιση παγκοσμίος. Αυτή η παραδοχή είναι αξιακή/πολιτική. Αναφέρεται στο ότι (ο carrier) ο μεταφορέας πρέπει να ρυθμίζει διαφορετικά από αυτό που μεταφέρει, το περιεχόμενο δηλαδή. Η ρυθμίσης υποδομής για αυτό και διαφέρουν ριζικά από αυτές του περιεχωμένου. Πρόκειται για ποιοτικά διαφορετικά αγαθα με διαφορετικές λειτουργίες για της κοινωνίες μας. Στην Ευρώπη το ρυθμιστικό παράδιεγμα της λεγόμενης “κοινωνίας της πληροφορίας” από την δεκαετία του 90 και μετά, καταργεί αυτή την αξιακή διαφορεοποίηση και ουσιαστικά καταργεί την έννοια του περιεχομένου ως σημαντική για την πολιτική. Πρεσβεύει ότι η σωστή ρύθμιση της υποδομής είναι το μόνο που χρειάζεται και θα φέρει απαραίτητα και την αυτορύθμιση του περιεχωμένου. Αυτή η πολιτική επιλογή παρουσιάζεται φυσικά μονόδρομος που επιβάλεται απο την τεχνολογία. Το ψηφιακό ρυθμιστικά είναι κλειδί για την τρέχουσα στροφή προς την εμπορική εξάπλωση μέσα στη σφαίρα της επικοινωνίας και το νεοφιλελεύθερο αίτημα για την απορρύθμιση της βιομηχανίας των ΜΜΕ, του πολιτισμού, της εκπαίδευσής και της εργασίας.

Η ρύθμιση περνάει σοβαρά κόστη παραγωγής στην κοινωνία (externalities) μέσα από μία μόνιμή πια δομική παρέμβαση σε αγορές. Από το AIRBNB μέχρι τους εργαζόμενους στην ΕΡΤ, το αίτημα είναι ίδιο: καταργήστε δομές, σπάστε την κοινωνική συνοχή στο όνομα της ελευθερίας, καταργήστε παλιές μορφές οργάνωσης της παραγωγής και εργασίας. Αυτό που ουσιαστικά κάνει ο νέο-φιλελευθερισμός είναι να διεισδύει σε δίκτυα, στην διανομή, να την κάνει δικιά του, καταργώντας τις παλιές σχέσεις παραγωγής. Τα επαγγελματικά δίκτυα, από σωματεία μέχρι άμορφα δίκτυα εργαζομένων γυναικών είναι από τις βασικές δομές που ενδιαφέρεται να αντικαταστήσει με “ανοιχτά” δίκτυα. Έχει σταματήσει προ πολλού να ενδιαφέρεται μόνο για αυτό που διακινείται στα δίκτυα, ή για την υπεραξία της συγκεκριμένης εργασίας. Ενδιαφέρεται να αδράξει την υπεραξία της ίδια της δομής, της ίδιας της αγοράς ως διανομή, της ίδιας της συλλογικότητας ως υπεραξία. Άρα δεν ενδιαφέρεται να αγοράσει π.χ. τους οδηγούς στο Uber, ενδιαφέρεται να έχει δικό του την ιδέα του δικτύου μετακίνησης. Με άλλα λόγια η μετάβαση από το αναλογικό στο ψηφιακό συνιστά την μετάβαση από την συλλογική ιδιοκτησία οτιδήποτε κοινού από την κοινωνία, στην ιδιοκτησία οτιδήποτε κοινού από μονοπωλιακές εταιρίες. Η ψηφιοποίηση κάτω από τον νεοφιλελευθερισμό σημαίνει την διείσδυση της ανταλλακτικής αξίας σε πρακτικές που καμία σχέση με αυτήν δεν είχαν μέχρι τώρα..

. Eδώ μπορείτε να βρείτε τα περιγράμματα μαθημάτων για την ρύθμιση του ψηφιακού πειδίου, στα οποία και ξεδιπλώνονται οι θέσεις που συνοπτικά αναπτύσονται παραπανώ:

Νέα Μέσα και Ηθική esd-ethics211 2010

Ρύθμιση Μεταξύ Κράτους και Αγοράς 2013 210-outline2013

YOUR CUSTOMERS ARE GLOBAL INTRODUCE YOURSELF