Δυνητική Πραγματικότητα

cosmonaut-154566_640

Τι είναι…..

Η δυνητική πραγματικότητα αποτελεί μοδάτη έννοια στην ψηφιακή κουλτούρα, εννοιλογείται πολύ πριν από την ανάπτυξη του Ίντερνετ και βρίσκεται στο επίκεντρο συζητήσεων σε ένα μεγάλο ευρώς αντικειμένων από την φιλοσοφία του νου, την επικοινωνιολογία μέχρι την επιστήμη υπολογιστών και την γραφικό σχεδιασμό. Συνιστά πεδίο επιστημολογικών διαφωνιών και δια-επιστημονικών υπερβάσεων συνχρώνος, πεδίο που την τελευταία δεκαετία βρίσκεται στο επίκεντρο συζητήσεων στις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι η Blackwell πρόσφατα έβγαλε έναν τόμο με τίτλο η Φιλοσοφίας της Πληροφορίας, του οποίου ένα ολόκληρο κεφάλαιο ασχολείται με επιστημολογικά ζητήματα της δυνητικής πραγματικότητας. Συνεπώς η επιστημολογική διαμάχη φυσικών και κοινωνικών επιστημών βρίσκεται στο επίκεντρο των συζητήσεων περί δυνητικής πραγματικότητας.

Εάν προσεγγίσουμε τον όρο εργαλειακά, η δυνητική πραγματικότητα δεν είναι τίποτα παραπάνω από ένα ανερχόμενο πεδίο εφαρμοσμένης επιστήμης, παγιώνει νεο-ρεαλιστικές φαντασίωσης απόλυτου ελέγχου, μέτρισης, παραγωγής και υπέρβασης του πραγματικού. Στα πλαίσια ενός νέο-εμπειριστικού παραδείγματος συζήτησης και αποδεχόμενη τις βασικές θέσεις της γνωσιακής ψυχολογίας ο όρος δυνητική πραγματικότητα αναφέρεται στην κατασκευή ενός τεχνητού περιβάλλοντος που εξυπηρετεί τις φυσικές λειτουργιές του ανθρώπου και της αντίληψης του, μιμώμενή το φυσικό του περιβάλλον.
Εάν όμως αποστασιοποιηθούμε από την άκριτη αποδοχή αυτού του πλαίσιου η προσέγγιση μας εμπεριέχει πολυσχιδής προβληματισμούς και συζητήσεις: τι σημαίνει δυνητικό, πως εδραιώνεται, πως τοποθετείται και τοποθετεί το κοινωνικό πολιτικό, ποιες οι εκφάνσεις της εξουσίας, ποσό υλική είναι τελικά η δυνητική πραγματικότητα, ποια η σχέση της με το φαντασιακό, πόσο πραγματική είναι η πραγματικότητα και πόσο δυνητική η δυνητικότητα? .
Με άλλα λόγια δεν αποδέχόμαστε ότι προ-υπάρχει αντικείμενο ανεξάρτητο από το υποκείμενο, φύση και τεχνολογία, άνθρωπος και μηχανή, τεχνητό και φυσικό περιβάλλον, πραγματικός και δυνητικός κόσμος. Ίσα ίσα αποσκοπούμε στο να υπερβούμε αυτούς τους διπολισμούς……..
Ιστότοποι
http://crossings.tcd.ie
http://cogsci.uwaterloo.ca
http://www.williamgibsonbooks.com/
http://www.moben.net/Worskieng.htm
http://www.immersence.com/osmose/osmose.htm

Θεματικές ενότητες Μαθήματος

  • Ποια προσομοίωση ποια πραγματικότητα:
  • Strange days: η ταινία και τα παιχνίδια
  • Επιστημολογικά Προβλήματα
  • Η μηχανή της διαφορετικότητας (Difference Engine): η ιστορία του υπολογιστή
  • Το γραφικό σύστημα διεπαφής
  • Κυβερνοχώρος κυβερνοπάνκ και το δυνητικό
  • Δυνητικές κοινότητας: από τον Rheingold στις συνοικίες της Aol
  • Το Ίντερνετ ως δυνητική πραγματικότητα

Βιβλιογραφία

Kisousis, S. (2002) Interactivity: a concept Explication Νew Media and Society Vol4(3):355–383
Καy, A. (1989) A User Interphase¨Α Personal View in Packer, R. Jordan K (2001) Multimedia: From Wagner to Virtual Reality New York΄Norton and Company

Τεχνοκουλτούρα και θέματα επιστιμολογίας

Aronowitz, S. Martinson, B. Menser M. (1996) Technoscience and cyberculture New York : Routledge
Robertson et. Al (1996) Future Natural Nature Science culture New York Routldge

Πεδίο Διεπαφής

Kramrae, C (2001) Τhe Language and the Nature of the Internet in New Media and Society Vol 1. 1
Barnes, S. (2001) Bridging the differences between social theory and technological invention in human–computer interface design New Media and Society Vol 1. 1
Cambell-Kelly M. & Aspray, W. (1996) Computer: A history of the Information Machine
BasicBooks
Landow, G. (ed) (1994) Hyper/text/theory Johns Hopkins Univeristy Press : London
Levinson, P (1998) The Soft edge a natural history and the Future of the Information revolution, London:Routledge
Holzman, (1997) Digital Mosaics
Hamlet on the Holodeck: the origins of Narrative in Cyberspace MIT Press
Κριτικές Συζητήσεις Περί Δυνιτικότητας
Brook, J. Boal, A. (1995) Resisting Virtual Life: The Culture and the Politics of Information City Lights: San Fransisco
Κουλτούρα της δυνιτικότητας
Rheingold, H. (1992|) Virtual Reality, New York: Simon and Schuster
Heim, M (1992) The erotic ontology of Cyberpsace in Benedict Cyberspace first steps
The Cybercultures Reader Routledge London

Κυβερνοπάνκ

Γενικά διαβάστε όποιον συγρ. σας αρέσει πιο πολύ

Γκίμπσον, Γ.  (1997) Idoru ΚΑΚΤΟΣ
μετΚωνσταντινέα, Σ.
€
Γκιμπσον, Γ. (1998) Virtual Light ΑΙΟΛΟΣ
Μεταφρ: Μπαρουξής, Γιώργος
“Νευρομάντης”
Γκίμπσον, Γ. (1989)  AQUARIUS
Μεταφραστής: Σταματιάδης, Δ.
YOUR CUSTOMERS ARE GLOBAL INTRODUCE YOURSELF