Γιατί ρυθμίζουμε τα ΜΜΕ σε πέντε λεπτά!

Γιατί ρυθμίζουμε την λειτουργία των μέσων, και την αγορά τους? Ποία είναι η πολιτική βάση της ρύθμισης και μέσο ποιών εποπτικών οργάνων επιτινχανεται αυτή? Ρυθμίζουμε διαφορετικά το κάθε τομέα της βιομηχανίας της γνώσης και γιατί?

Δύο κύρια παραδείγματα υπήρχαν πριν το Ιντερνετ στο κόσμο. Αυτό της ρύθμισης στις Η.Π.Α. και αυτό στην Ευρωπαϊκή ένωση. Από πλευράς οικονομικής θεωρίας η ρύθμιση των ΜΜΕ στην Ευρώπη βασιζόταν στην νεο-Κευνσιανή κριτική της αγοράς. Πιο συγκεκριμένα σε 4 ομάδες επιχειρημάτων σύμφωνα με τις οποίες η ρύθμιση της αγοράς είναι μονοδρομος:

Τα κύρια επιχειρήματα υπέρ της ρύθμισης της επικοινωνίας

1. Αποτυχία της αγοράς

  • Είναι δύσκολο να πουλήσει κανείς «κανονικά» την πληροφορία. Οι καταναλωτές δεν μπορούν να ξέρουν τι αγοράζουν μέχρι να έχουν ήδη αγοράσει το προϊών.

  • Το προϊών μπορεί να έχει εξωτερικές επιρροές και επιδράσεις που είναι εξωτερικές στην κατανάλωση. Τα λεγόμενα externalities

  • Είναι merit η ζήτηση αυτού του προϊόντος είναι μικρότερη από αυτή που πραγματικά χρειάζεται κάποιος. Οι καταναλωτές δηλαδή αγοράζουν λιγότερο από αυτό χρειάζονται

2. Πολίτες και κοινότητα

  • Όλοι οι πολίτες έχουν το δικαίωμα σε βασικές πληροφορίες

3. Δημοκρατία

  • Βασική παραδοχή ότι η ψήφοι δεν πουλιούνται και δεν αγοράζονται

  • Κοινή γνώση είναι βασική για την κοινωνική συνοχή

4. Βιομηχανική πολιτική

Τα μονοπόλια δεν είναι καλό πράγμα για την λειτουργία οποιασδήποτε αγοράς

YOUR CUSTOMERS ARE GLOBAL INTRODUCE YOURSELF